Ansızın güneş batar, abbaralar karanlık Gecesiyle güvercin yürekli ak bir gelin Yıldızları sağıyor Mardin, gece gerdanlık Kulağım dudağında, söyle şarkını Mardin Çini çay içilirken masalsı kucağında Medreselerde hava